• Megjelent kiadvány

  A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2019. NOVEMBER 14-ÉN MEGRENDEZETT „SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT: TERVEKTŐL A MEGVALÓSULÁSIG (A REGIONÁLIS RENDVÉDELEMTŐL AZ ÁLLAMI RENDŐRSÉGIG)” CÍMŰ KONFERENCIÁKON ELHANGZOTT ELŐADÁSOK ALAPJÁN.


  Teljes tanulmány

 • Pályázati felhívás

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2021-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
  A pályázat postára adásának határideje: 2021. október 8.
  Részletek

 • Rendőrség Tudományos Tanácsa 2021. évi ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: RTT) 2021. május 27-én Dr. Németh József PhD. r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta éves ülését.

  Az RTT éves eseményén a tagokon kívül részt vett Dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője, a Belügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: BTT) titkára, valamint Zsákai Lénárd r. főhadnagy a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály munkatársa, EU H2020 pályázati szakértő.

  Országos rendőrfőkapitány úr képviseletében Dr. univ. Dsupin Ottó ny. r. vezérőrnagy úr fejezte ki főkapitány úr köszönetét és elismerését az RTT tagjainak, a rendészettudomány területén tett éves tevékenységükért. Kiemelte, hogy az RTT működésével jelentősen hozzájárul a rendőrség tudományos életéhez és innovációs tevékenységéhez.
  Dr. Németh József PhD r. ezredes úr ismertette az RTT 2020. évében végrehajtott főbb feladatait, valamint kiemelte, hogy a pandémia miatt kialakult helyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett tudományos konferenciák elmaradtak, melynek ellensúlyozására az RTT nagyobb hangsúlyt fektetett a tudományos kiadványok megjelentetésére, a publikációk készítésére, valamint a kutatásokban való részvételre.
  A 2020. évben kiírt pályázati felhívásra 19 pályamunka érkezett, az elismerések átadására a Belügyi Tudományos Tanács Tudománynapi záróünnepségén került sor. Ezredes úr kiemelte a beérkezett és díjazott pályaművek gyakorlatban történő hasznosíthatóságát.
  Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár úr felszólalásában kiemelte, hogy 2020-ban a pandémia miatt kialakult nehézségek ellenére is az RTT aktívan és eredményesen tevékenykedett, kiemelkedőnek tartja elnök úr beszámolóját, majd kiemelte, hogy az RTT működését továbbra is támogatja.
  Dr. Németh József PhD r. ezredes úr ismertette továbbá az RTT 2021. évi munkatervét, melynek keretében kiemelte az RTT szerepét a folyamatban lévő és az új kutatásokban, illetve projektekben is, valamint a publikációk és kiadványok fontosságát. Hozzátette, hogy az idei évben – a járványügyi helyzet függvényében – a tudományos konferenciák szervezésére nagy hangsúlyt kell fektetni.

  Zsákai Lénárd r. főhadnagy úr prezentációjában összefoglalta a ROBORDER projekt jelenlegi helyzetét és a kapcsolódó eredményeket. Ismertette a Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram paramétereit és annak alapvető célkitűzéseit, valamint kutatás-fejlesztési aspektusait. Prezentációjában bemutatta a 2017-2020 SMILE – Smart Mobility at European Land Borders testvérprojekt eredményeit is.
  Dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok úr felszólalásában kiemelte, hogy a belügyi ágazat terén az RTT a legaktívabb és a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja a tudományos tanácsok közül.
  Ismertette a 2021. évre a BTT által tervezett fontosabb rendezvényeket és eseményeket. Kiemelte, hogy a BTT a rendezvényeket hibrid módon (on-line és jelenlét formájában) tervezi megszervezni. Hozzátette, hogy továbbra is támogatja az RTT szervezésében végrehajtásra kerülő rendezvényeket, ezen kívül kiemelte a „Turizmus és biztonság”, valamint a „Vezetői Akadémia” című konferenciák fontosságát.

  Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredes úr tájékoztatást adott továbbá a Rendőrségi Tanulmányok aktualitásairól. Kiemelte, hogy a 2020. évben a negyedévente megjelenő számok mellett kiadásra került a Rendőrség 100. évfordulója alkalmából a Rendőrségi Tanulmányok „100 éves a magyar rendőrség” című különszám. Az idei évi tervek között szerepel a Rendőrségi Tanulmányok angol nyelvű kiadásának megjelentetése, valamint a tanulmányok DOI azonosítóval történő ellátása.

 • Pályázati felhívás

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2020-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
  A pályázat postára adásának határideje: 2020. október 9.
  Részletek

 • Megjelent kiadvány

  A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2018. DECEMBER 5-ÉN MEGRENDEZETT „ZENEBONA, CSOPORTOSULÁS, LÁZADÁS. TÖMEGDEMONSTRÁCIÓ KEZELÉSE, RAZZIÁK A MÚLTBAN ÉS JELENBEN” ÉS A 2019. MÁRCIUS 21-ÉN MEGRENDEZETT „A RENDETLENSÉG RENDJE. ŐRSÉGEK, GÁRDÁK, KÜLÖNÍTMÉNYEK ÉS SZABADCSAPATOK – RENDVÉDELEM 1918-1922” CÍMŰ KONFERENCIÁKON ELHANGZOTT ELŐADÁSOK ALAPJÁN.


  Teljes tanulmány

 • „Vezetni és irányítani a digitális világban II.”

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Belügyi Tudományos Tanács, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság közös szervezésében a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül 2019. november 19-én a Duna Palotában megrendezésre került a „Vezetni és irányítani a digitális világban II.” című konferencia.
  A konferencia témái közt szerepelt az innováció és a fejlesztés szerepe és ösztönzése, a digitális identitás menedzselése az Ipar 4.0 világában, a 21. századi vezetés sajátosságai a hibrid műveletekben, a kihívások a kiberbiztonságban, szervezés – mint vezetési funkció – módszerei, sajátosságai és jó gyakorlatai a digitális világban, valamint a jövő projektvezetési kihívásai.

  A konferenciát Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr, címzetes egyetemi docens, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke nyitotta meg, a résztvevőket Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy úr rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes köszöntötte, levezető elnökei Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy úr, címzetes egyetemi tanár, Belügyminisztérium oktatási főszemlélője és Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke voltak.
  A Magyar Tudomány Napja alkalmából a rendőrség tudományos és innovációs tevékenységének támogatásban nyújtott szakmai munkája elismeréséül országos rendőrfőkapitány úr Szent György érdemérmet adományozott Dr. Birkner Zoltán úrnak, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének.

  Személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes úr a Magyar Tudomány Napja alkalmából tudományos és szakmai munkájának elismeréséül jutalomban részesítette Dr. Németh József PhD. r. ezredest, a Rendőrség Tudomány Tanács elnökét, Dr. Kardos Sándor István PhD. r. alezredest, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály megbízott osztályvezetőjét, Steib Norbert rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Biztonságfelügyeleti és Ügykezelési Csoport vezetőjét.

  Az rendezvényen előadást tartott Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Dr. Obermayer Nóra a Pannon Egyetem tanszékvezetője, Prof. Dr. Resperger István ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója, Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem kar dékánja, Prof. Dr. Szabó Lajos György, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektorhelyettese.


  Az előadások írásos változata a Rendőrségi Tanulmányokban megjelenik.

 • „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői” - Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI. szám bemutatása

  A Pécsi Püspökség Dóm Kőtárában 2019. november 8-án tartották a Rendőrség Tudományos Tanácsának támogatásával megrendezett „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői” című nemzetközi konferencia tudományos értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI. számának az ünnepi bemutatását.

  A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat belügyi fejezetébe illeszkedő program levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. Bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által idén megfogalmazott „Értékteremtő tudomány” szlogen vezérlőelemként áthatja az összes diszciplínát. Méltatta a tudományos műhelyként elindított pécsi konferenciasorozat érdemeit és rámutatott arra, hogy a tradícióvá vált rendezvénysorozat nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a rendészettudomány tudományággá fejlődhetett. Ezt követően köszönetet mondott a Pécsi Tudományegyetem rektorának a támogatásért, majd kiemelte, hogy fővédnökként Magyarország belügyminisztere rendszeresen üdvözli és köszönti a Szent László napi konferenciákat.
  Prof. Dr. Miseta Attila rektor ünnepi köszöntőjében méltatta az egyetem és a rendvédelmi szervek közötti kapcsolat minőségét, valamint biztosította a szervezőket a további támogatásról.

  Prof. Dr. Sallai János r. ezredes , a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a „Fejezetek a magyar rendészet történetéből” című előadásában bemutatta a modern kori rendészet kialakulásával foglalkozó szakirodalom fontosabb alkotásait.
  Az előadása után Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredes és Dr. habil. Hautzinger Zoltán r. ezredes , szerkesztők bemutatták az új, huszonegyedik kiadványt. Kiemelték, hogy a periodika olvasását a rendészet iránt érdeklődőknek ajánlják, egyúttal tájékoztatták a résztvevőket, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárában is regisztrálták a kötetet. Elmondták, hogy a jövő évi konferenciát „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel rendezik.

  Ezután Dr. Gulyás Zsolt r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány hozzászólásában elmondta, hogy a rendőrség legfontosabb célja a bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint a bűnelkövetők mielőbbi bíróság elé állítása. Rámutatott a tudomány a rendőrség alapfeladatainak ellátásában betöltött szerepére. Ismertette, hogy a bűncselekmények száma a 2010. évhez viszonyítva a felére csökkent, de a felderítési munka, a vagyonvisszaszerzés, a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelésével a bűncselekmények száma tovább mérsékelhető. Kitért a baleset-megelőzés és a bűnmegelőzés összefüggéseire, valamint a sértett gondozás fontosságára.
  Zámbó Péter ny. r. ezredes, szakcsoport elnök hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a parancsuralmi rendszerben a tudományos műhelyviták teret adnak a belső indíttatásból jött gondolatok közlésére.
  A rendezvény a Püspöki Kincstár megtekintésével zárult.

 • Vezetői akadémia 2019. október 2-3-án.

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa szervezésében 2019. október 2-3-án, Balatonföldváron hatodik alkalommal megrendezésre került a Vezetői Akadémia. Dr. Németh József PhD. r. ezredes a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan a rendezvény elődleges célja, hogy a társadalom szereplőivel közvetlen kapcsolatban lévő rendőrségi vezetők olyan - tudósok, közéleti szereplők, szakmai vezetők által tartott - előadásokon vegyenek részt, amelyek segítik a legjobb vezetői gyakorlat kialakítását és fenntartását. A program továbbá lehetőséget biztosít a vezetői munka hatékonyságának növelésére, a szakmai gondolkodásra és a szervezet belső kohéziójának erősítésére.
  A rendezvény egyik levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, oktatási főszemlélő kiemelte a rendészeti képzés fontosságát és a vezetők szerepét a rendőrség rendszerében.

  A kétnapos programon tizenöt előadásán a résztvevők betekintést kaptak a magyar rendészet történetébe, valamint a világ jelenlegi biztosági kihívásaiba, továbbá a rendőrség előtt álló új feladatokba. Több előadás foglalkozott a kiberbiztonság témakörével és a kiberbűncselekmények nyomozásával kapcsolatos új szemlélettel. Emellett ismertetésre került az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság feladatrendszere, valamint bemutatásra került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenysége is. A résztvevők betekintést kaphattak továbbá a vezetés-irányítás új kihívásiba és azok újszerű megoldásaiba.

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány a vezetőknek parancsnoki fórumot tartott. A fórum interaktív mivolta miatt a résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményeket megosztani. Országos rendőrfőkapitány úr elmondta, hogy a rendőrségnek új kihívásokkal kell szembenéznie mind a digitalizálódás, mind a generációk közti különbségek miatt. Ezen új kihívások pedig új vezetési szemléletmódot is igényelnek.

  Dr. Kiss Attila r. dandártábornok, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója tájékoztatást adott az OIF - új rendvédelmi szerv - megalakulásának jogszabályi hátteréről, feladatiról és hatásköréről.

  Polcz Attila pü. dandártábornok, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) rendészeti szakfőigazgatója pedig betekintést adott a NAV feladatrendszerébe.

  A programok keretében két kiemelkedő vezetéselméleti előadáson vehetett részt a hallgatóság: az egyiket Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a másikat Molnár Gábor r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tartotta.

  A magyar rendészet történetébe Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára adott betekintést.
  A rendészet belső oktatási rendszerének aktualitásairól és az oktatás jövőjéről Krauzer Ernő r. ezredes úr, a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály főosztályvezetője tartott előadást.
  Prof. Dr. Fenyvesi Csaba, Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanár előadásában bemutatta a kriminalisztika tendenciáit, jelenét, múltját és jövőjét

  A humánigazgatási terület aktualitásairól Dr. Lódi-Sipos Edina ro. ezredes, a Rendőrség vezető főorvosa, rendvédelmi tisztiorvos, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály főosztályvezetője és Dr. Czene Csaba r. alezredes, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Személyügyi Főosztály főosztályvezetője adott tájékoztatást.
  A rendészeti szakterület egyik nagy kihívását, a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzések megrendezésének, biztosításának rendőrségi feladatait Lakatos Tibor r. ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság, Közrendvédelmi Főosztály főosztályvezetője mutatta be.
  Dr. Szelei Pál r. ezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője ismertette a büntetőeljárási törvény aktualitásait.
  A Tömegrendezvények biztosításának rendőrségi feladatairól, a FINA vizes Világbajnokság megrendezésének, biztosításának tapasztalatairól Dr. Fényes Gábor r. alezredes, Készenléti Rendőrség, Hivatal, Koordinációs és Panaszügyi Osztály osztályvezetője tartott beszámolót.
  A Vezetői Akadémia zárásaként Dr. Németh József PhD. r. ezredes reményét fejezte ki, hogy a rendezvénysorozatot jövőre is sikerül megrendezni, az Akadémia előadásai újabb ismeretekkel fogják bővíteni és erősíteni a rendőri vezetők – parancsnokok vezetői gyakorlatát.

 • Pályázati felhívás

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
  A pályázat postára adásának határideje: 2019. október 11.
  Részletek

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019. június 19-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019. június 19-én Dr. Németh József PhD. r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta soron következő ülését, melynek keretében együttműködési megállapodás aláírására került sor az Országos Rendőr-főkapitányság és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. között.
  A Rendőrség Tudományos Tanácsa ülésén a Tanács tagjain túlmenően részt vett Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Dr. Birkner Zoltán, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Dr. Sabjanics István, Dr. Grasselli Norbert és Bognár Ildikó.
  Dr. Németh József PhD. r. ezredes, köszöntötte a Rendőrség Tudományos Tanács tagjait és a meghívottakat. Felkérte a feleket az együttműködési megállapodás aláírására.

  A hosszú távú együttműködés célja az eredményesebb és hatékonyabb rendvédelmi tevékenység, közös kutatás és fejlesztés végzése, a hazai, illetve nemzetközi kutatási és fejlesztési pályázatokon való sikeres részvétel továbbá a kutatás és fejlesztés eredményeinek biztonsági hasznosítása, valamint a Rendőrség munkájának segítése.
  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy úr, országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy már régóta kapcsolatban van a rendőrség tudományos életével és támogatja a kutatási tevékenységeket. Elkötelezett híve a rendőrségi és a belügyi tudományos munkának. Számít rá, hogy a kutatásokba fektetett energia a hétköznapi megoldásokban meg fog térülni.
  Főkapitány úr köszönetét fejezte ki a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőinek, kiemelte a megállapodás jelentőségét, továbbá sok sikert és eredményes kutatásokat kíván a Rendőrség Tudományos Tanácsa részére.
  Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr elmondta, hogy a Rendőrség Tudományos Tanácsa törekszik arra, hogy a kutatási eredmények a gyakorlati élet hasznára váljanak. Véleménye szerint minden módszernek, minden eljárásnak és minden újításnak az alapját a tudományos kutatási eredmények adják.
  Dr. Birkner Zoltán úr a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője gratulált a két aláíró félnek. Elmondta, hogy a magyar innovációs és kutatásfejlesztési infrastruktúra véleménye szerint jó helyzetben van. Az egyes kutató intézetek megfelelően működnek, de az a tapasztalat, hogy hiányzik az összekötő elem. A hatékonyság növelése érdekében meg kell teremteni e kapcsolatot, a kommunikáció és az együttműködés terén.

  Az együttműködési megállapodás aláírását és a felszólalásokat követően Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr megtartotta éves beszámolóját, melynek a fő gondolatai a következők voltak.

  - A 2018. év rendkívül tartalmas volt, számos rendezvényt szervezett és támogatott a Rendőrség Tudományos Tanácsa, melyek a következők voltak:
  o „Vezetni és irányítani a digitális világban” című konferencia, mely során olyan témákat érintettek az előadók, mint a mesterséges intelligencia és a közszolgálat kapcsolata, az innováció, a kiberbiztonsági stratégia és felülvizsgálatának szükségessége, valamint a vezetés a digitális világban.
  o ötödik alkalommal került megrendezésre a „Vezetői Akadémia” című konferencia.
  o Körmenden megrendezésre került az „Új irányok és lehetőségek a toborzómunkában” munkacímű nemzetközi tudományos, szakmai konferencia.
  o „III. Turizmus és biztonság” nemzetközi tudományos konferencia hagyományteremtő szándékkal, a 2016-ban indult nemzetközi konferencia-sorozat folytatása.
  - Rendőrség Tudományos Tanácsa által támogatott konferenciák:
  o „A hazai migrációkezelés legújabb tapasztalatai”,
  o „Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin” tudományos konferencia,
  o „ A XXI. század biztonsági kihívásai” nemzetközi, tudományos konferencia.
  - A 2018. évi pályázati felhívásra az előző évekhez képest sokkal nagyobb volt az érdeklődés és értékes tanulmányok születtek.
  - 2018. évben megkezdődött „Az új belügyi vezető-kiválasztási és vezetőképzési rendszer hatékonyságvizsgálati módszertanának tudományos alapon történő elméleti kidolgozása” c. kutatás, melynek kutatásszervezője Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes asszony.
  - A 2015-ben és 2016-ban megnyert Horizont 2020 Európai Uniós kutatási-fejlesztési projektek keretében 2018. évben tovább folytatódtak a kutatások a következő témákban:
  o A német Integrált Kockázatelemzési Európai Virtuális Intézet (EU-VRi) által benyújtott, SMARTRES (Kritikus Infrastruktúrák Védelme – Smart Resilience Indicators for Smart Critical Infrastructures) nevet viselő pályázat.
  o A görög/luxemburgi European Dynamics SA cég által benyújtott, I-BORDER (Hordozható Intelligens Ellenőrző Rendszer) nevet viselő pályázat.
  o Horizont 2020 Biztonságos Társadalmak kategórián belül nevesített „Határbiztonság és Külső Biztonság” fejezet alatt a portugál TEKEVER cég által benyújtott, ROBORDER (Határőrizeti célú autonóm robotrajok) nevet viselő pályázat.
  o A Biztonságos Társadalmak kategórián belül nevesített „Határbiztonság és Külső Biztonság” fejezet alatt a görög CERTH (Görög Kutatási és Technológia Központ) kutatóintézet által benyújtott, SMILE – korábban COBE (Európai határok „okos” mobilitásfejlesztése) elnevezést viselő pályázat.


  A 2018. évi beszámolót követően Dr. Sabjanics István úr bemutatta az irányítása alá tartozó 2019. május 01-el megalakult Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztályt. Tájékoztatást adott a mesterséges intelligencia munkacsoport munkájáról. Elmondta, hogy a munkacsoport elkészített egy szakmai anyagot, ami az egész ágazatot lefedi, emellett rendeztek már egy workshop-ot is, ahol a rendőrséget Dr. Nemes Zoltán képviselte.
  Dr. Németh József Phd. r. ezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől a 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását, amelyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.
  Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok egyetértésével Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr javasolta Fülöp István r. őrnagy urat a Rendőrség Tudományos Tanácsa titkári feladatainak ellátásra. A javaslatot a Tanács egyhangúan elfogadta.

 • Nemzetközi tudományos konferencia

  A BŰNÜLDÖZÉS ÉS A BŰNMEGELŐZÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÉNYEZŐI című nemzetközi tudományos konferencia lesz Pécsen 2019. június 27-én. A konferencia célja a rendészettudomány keretei között megvizsgálni, hogy milyen eszközök és módszerek alkalmazásával lehet megelőzni vagy hatékonyabban felderíteni a közbiztonságra, a közrendre, az államhatár rendjére veszélyes emberi magatartásokat és helyzeteket. Továbbá olyan tudományosan is megalapozott értékek megfogalmazása, amelyek közvetlenül támogatják és formálják a rendészettudományi gondolkodást, illetve forrásul szolgálhatnak a tárgyban felmerült kérdések megválaszolásához.

  Részletes program

 • Megjelent kiadvány

  A RENDŐRAKADÉMIÁTÓL AZ EGYETEMIG RENDÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK A 2018. MÁRCIUS 8-9-ÉN MEGRENDEZETT „70 ÉVES A RENDŐRTISZTI AKADÉMIA” CÍMŰ KONFE RENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK ALAPJÁN


  Teljes tanulmány

 • A jövő ma kezdődik

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa elnökének, Dr. Németh József r. ezredesnek a szervezésében 2014-ben útjára indult a Vezetői Akadémia. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy a társadalom szereplőivel közvetlen kapcsolatban lévő rendőrségi vezetők olyan szakmai előadásokon vegyenek részt, amelyek segítik a legjobb vezetői gyakorlat kialakítását és fenntartását. A 2018. október 2-3-án, Balatonföldváron ötödik alkalommal megrendezett kétnapos programon elhangzott huszonegy előadás kiváló lehetőséget biztosított a vezetői munka hatékonyságának növelésére, a szakmai gondolkodás, valamint a szervezet belső kohéziójának az erősítésére.


  Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az elmúlt években megrendezett akadémiák pozitív tapasztalatait méltatta. Fontosnak tartotta a legjobb vezetői gyakorlat kialakítását. Hangsúlyozta, hogy a biztonság nem állandó, azért minden nap meg kell küzdeni. A jó vezető nemcsak működteti, hanem folyamatosan fejleszti a saját szervezetét a célok elérése érdekében.


  Molnár Gábor r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak jó rendőrré, hanem jó vezetővé is kell válnia a munkatársaknak.


  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, oktatási főszemlélő a rendezvény egyik levezető elnöke a biztonságot rendészeti szempontból vizsgálta. Elmondta, hogy minden rendőri vezetőnek orvosi kifejezéssel élve fel kell állítania a kórelőzményt, a diagnózist és a terápiát, amikor új társadalmi jelenséggel találkozik. Fontosnak tartotta a parancsnokok számára rendelkezésére álló diszkrecionális jogkör alkalmazását.


  Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára a nemzetközi kihívásokat vette számba a migráció kezelésében. Kiemelte: új kockázatot jelent, hogy az iszlám állam terroristái is megjelenhetnek a határokon. Az Európai Határ-és Parti Őrségről szóló rendelet módosítása során tízezer fős bevetési egység felállítása az elérendő cél. A Frontex műveleti állomány képzése, felkészítése meghatározó feladat a tagállamok területén.


  Dr. Dsupin Ottó r. dandártábornok, az ORFK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója a rendőrségnél folyó oktatás és képzés helyzetét, rövidtávú stratégiai céljait vázolta a 2018-2020 közötti időszakra. A fontosabb feladatok közé tartoznak: a technikai eszközök biztosítása (taktikai házak, informatikai eszközök, szimulációs programok), a korszerű kiképzőhelyek kialakítása (lőterek, tanpályák, sportpályák), a korszerű módszerek alkalmazása és a kiképzés személyi feltételeinek a kialakítása.


  Végezetül Dr. Németh József r. ezredes arra tett ígéretet, hogy a Vezetői Akadémia rendezvényei a jövő évben is folytatódnak.

  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • A XXI. század biztonsági kihívásai

  A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában 2018. november 16-án került sor a Pécsi Tudományegyetemen a XXI. század biztonsági kihívásai címmel, Szent László naphoz kötődően megrendezett nemzetközi tudományos konferencia értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények huszadik számának ünnepi könyvbemutatójára. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó esemény levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy , a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt.

  Köszöntőjében kiemelte, hogy az akadémia szellemi vezérfonalként szolgál minden szervezet számára a saját szimpóziuma megrendezéséhez. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az akadémia 2018. évi Határtalan tudomány szlogenjének logikáját a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa Ezerarcú tudomány mottóval vitte tovább. Előadásában rámutatott a modern világ különböző tudományágai és a hit kapcsolatrendszerére, egyúttal hangsúlyozta a rendészettudomány és a hadtudomány képviselői rendszeres találkozásának a jelentőségét. Méltatta a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportjának a tevékenységét, majd Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere nevében miniszteri elismerő oklevelet adott át Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredesnek, Dr. habil. Hautzinger Zoltán egyetemi docensnek és Zámbó Péter ny. r. ezredesnek a rendészettudomány elismertetése, fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő színvonalú szervezői és szerkesztői tevékenysége elismeréséül.

  Ezt követően Dr. Kovács Gusztáv , a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora a határok, a rend és az emlékezet összefüggéseit vizsgálva ismertette, hogy milyen emberkép és milyen normarendszer húzódik meg az egyház társadalmi tanításában. Elmondta, hogy a teológia hogyan kapcsolódik a rendészethez, illetve az egyházi tanításban meglévő princípiumok a határrendészeti tevékenységben is jelen vannak. Inspiratív prezentációját követően Dr. Boda József ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagy a nemzetbiztonság legfontosabb kihívásairól, az illegális bevándorlás, a nemzetközi szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kiberbűnözés veszélyeiről, illetve az ellenük való fellépés lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. Az autentikus előadást követően Dr. Gaál Gyula r. ezredes és Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, szerkesztők bemutatták az új, huszadik kötetet, valamint ismertették a periodika legfontosabb múltbeli állomásait, kiemelve a szerzők és a támogatók meghatározó szerepét.

  Ezt követően bejelentették, hogy a következő évi Szent László napi tudományos konferencia fő témája a bűnözés, a bűnüldözés és a bűnmegelőzés lesz. A kiadvány bemutatása után a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke, Dr. Fodor István professzor megköszönte a szervezőknek, hogy a tudomány házát választották a könyvbemutató helyszínének, egyben tájékoztatást adott arról, hogy az akadémiai bizottság az ilyen jellegű rendezvények lebonyolítását mindig üdvözli és támogatja. Zámbó Péter ny. r. ezredes, szakcsoport elnök hozzászólásában visszaemlékezett a rendészeti konferenciasorozat kezdeti lépéseire, és felolvasta a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, Dr. Felkai László konferenciasorozatot méltató levelét. A rendezvény zárásaként Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, levezető elnök megköszönte a pécsi szakcsoport közel két évtizedes kimagasló és önzetlen tevékenységét.

 • Pályázati felhívása

  A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás értelmében a Rendőrség Tudományos Tanácsa feladata – többek között – a rendőrségi feladatok ellátása során, azok gyakorlatával kapcsolatos új ismeretek szerzése, a meglévő ismeretek alkalmazása, fejlesztése érdekében végzett kutató, alkotó, tudományszervezői és pályázathirdetési tevékenység színvonalának emelése.

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018-ban közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa az állomány tagjainak szakmai ismeretei és értékes gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a megadott témakeretben hirdet pályázatot rövid tanulmányok, értekezések, értékelések, leírások, tervek, témadokumentációk, felvetések, megoldások, innovációs javaslatok megírására.


  A pályázat postára adásának határideje: 2018. október 15.


  Pályázat felhívás

 • Doktori pótfelvételi 2018

  Tisztelt Pályázók!
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Doktori felvételi tájékoztató 9. pontja alapján doktori felvételi eljárást hirdet. A jelentkezés feltételei megegyeznek a rendes felvételi eljárás követelményeivel.

  Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján ( http://www.doktori.hu ).

  A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2018. július 31., 16:00

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően, a pótfelvételi jelentkezéskor nincsen hiánypótlási időszak!

  Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:
  Barta Bettina
  barta.bettina@uni-nke.hu
  (+36-1) 432-9000/29739

  Doktori felvételi tájékoztató 2018/2019-es tanévre (PDF)
  Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (word)
  Publikációs jegyzék (minta)
  Különlenyomat (minta)
  Publikációs pontérték táblázat (word)


  Egyéni felkészülők részére, további letölthető dokumentumok:

  Jelentkezési lap komplex vizsgára (word)
  Jelentkezési lap doktori fokozatszerzésre (word)
  Publikációs pontérték táblázat (word)
  Publikációs jegyzék (minta)
  Különlenyomat (minta)

 • A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2018. június 28.

  A konferencia célja:
  A rendészettudomány kutatási módszereire alapozva a közbiztonságot, a közrendet, az államhatár rendjét alapvetően veszélyeztető globális és lokális tényezők feltárása, a jelenkor biztonsági kihívásainak megvitatása. Mindazok a tézisek, valamint gyakorlati módszerek feldolgozása, amelyek közvetlenül támogatják a rendészettudományi gondolkodás formálását, forrásul szolgálhatnak a tárgyban felmerült kérdések megválaszolásához.
  Program

  A konferencia helye: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar,
  Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
  A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes
  A konferencia védnökei: Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy
  országos rendőrfőkapitány
    Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy
  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató országos rendőrfőkapitány
    Jenei Zoltán
  Pécsi Tudományegyetem kancellár
    Dr. Korinek László akadémikus
  Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke
    Madaras Zoltán
  Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke
    Dr. Páva Zsolt
  Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-án Dr. Németh József PhD r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Dr. Németh József r. ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagyot, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagyot, Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkárt, valamint a meghívott vendégeket és előadókat. Elmondta, hogy az elmúlt évben négyen távoztak a tudományos tanácsból. A távozók helyére Dr. Bak Sándor r. ezredes, Dr. Nagy Richárd r. alezredes, Dr. Kardos Sándor r. alezredes és Dr. Less Ferenc r. alezredes kerültek.
  Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy az országos rendőrfőkapitány üdvözletét tolmácsolta a tudományos tanács tagjainak. Elmondta, hogy a tanács 2017-ben nagyon hasznos munkát végzett, kezdeményező és aktív volt. Az új tagok részére átadta a megbízó leveleket.
  Dr. Németh József r. ezredes ezt követően megtartotta éves beszámolóját, amelynek főbb gondolati csomópontjai a következők voltak:
  - A 2017. év rendkívül tartalmas volt, számos rendezvényt szervezett a tudományos tanács, többek között Körmenden, Balatonföldváron, Győrben és Zalakaroson.
  - A 2017. évi pályázati felhívásra a szerény érdeklődés ellenére is értékes tanulmányok születtek, majd ismertette a díjazott pályamunkákat.
  - A rendőrség körében is egyre nagyobb az érdeklődés a doktori képzés iránt. A tagok közül hárman szereztek fokozatot Gárdonyi Gergely, Kardos Sándor és Less Ferenc.
  - Ismertetésre került az EU Horizont 2020 kutatások állása. A tudományos tanács önálló kutatásai közül a rendőri alapkompetenciák kutatás került kiemelésre, melynek eredményeit Dr. Malét-Szabó Erika r. alezredes ismertetett.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára elmondta, hogy kidolgozták a doktori gyakornoki rendszert, a PhD képzés költségét négy fő esetében tudják fedezni.
  Dr. Szele Tamás r. alezredes a Horizont 2020 által finanszírozott négy ORFK-s pályázatról számolt be, amelyeket a tudományos tanács kezdeményezett. Mindegyik kutatás határrendészeti témában folyik. Dr. Székely Zoltán r. őrnagy a Smartres és a Roborder programok részleteit ismertette.
  Dr. Németh József r. ezredes , a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2018. évi munkaterv elfogadását, amelyet egyhangúlag elfogadtak.

 • Tudományos konferencia a turizmus és biztonság aktuális kérdéseiről

  A világban zajló események nemcsak a turisztikai szakembereket és az utazni vágyókat, hanem a rendfenntartó erőket is új kihívások elé állítják. Ezért rendezte meg a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kommunikációs Munkabizottsága és az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete a II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferenciát 2017. december 1-jén Zalakaroson. A tanácskozás fővédnökei Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, védnökei: Papp Károly, r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány és Prof Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora voltak.
  A világ turizmusában az elmúlt években rendkívül jelentős változások következtek be. Napjainkra a turizmus biztonsága meghatározó jelentőségű prioritássá vált. A tudományos konferencia legfőbb célja, hogy a biztonság és a turizmus területén létrejött legújabb hazai és nemzetközi eredményeket hozzáférhetővé tegye a kormányzati szektor képviselői, a felsőoktatási intézmények munkatársai, oktatói, kutatói, a turisztikai szektorban tevékenykedő szervezetek, illetve a téma iránt érdeklődők számára.
  A rendezvényen elhangzott több mint félszáz előadás útmutatóként kívánt szolgálni mindazok számára, akik szeretnének elmélyülni, valamint új ismereteket szerezni a témát érintő hazai és nemzetközi kérdésekben. A plenáris ülés előadásain többek között szó esett Magyarország biztonsági kérdéseiről, a turizmus új típusú fenyegetéseiről, illetve a totális turizmus biztonsági aspektusairól.
  A szekcióüléseken a résztvevő szakemberek megvizsgálták többek között a turizmus biztonsági aspektusainak kérdéseit, a rendészeti szervek feladatait, a turizmusbiztonság oktatási-kutatási területeit, a turizmus aktuális kérdéseit a turisztikai szolgáltatókról és szolgáltatásokról, valamint a foglalkoztatást érintő felvetéseket.

 • Pécsi könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepén

  A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2017. november 17-én a pécsi Középkori Egyetemen került sor a „Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig” címmel megrendezett tudományos konferencia értékeinek megörökítése céljából összeállított kötet ünnepi bemutatójára.
  A program levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. A megnyitó után Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke, majd Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár dikciója következett. Kiemelték, hogy hazánk szuverenitásának, területi integritásának megőrzése, az államhatár rendjének védelme aktuális feladat. Dr. Herke Csongor, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára ismertette az új büntetőeljárási törvény felépítését, és a törvénnyel kapcsolatos elektronikus kapcsolattartás feladatrendszerét.
  A szakmai prezentációt követően a kötet szerkesztői, Dr. Gaál Gyula r. ezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának alelnöke és Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese bemutatták az új kiadványt, majd köszönetet mondtak a kötet támogatóinak.
  Végezetül Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok, címzetes egyetemi docens, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vezetője tolmácsolta Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány elismerő szavait.
  A rendezvény a Középkori Egyetem bemutatásával zárult.


  Nagy Gábor

 • Konferencia felhívás

  A Magyar Turisztikai Ügynökség, a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kommunikáció Munkabizottsága és az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet közreműködésével nemzetközi tudományos konferenciát szervez
  II. TURIZMUS ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA címmel.

  Időpont: 2017. december 1. (péntek), 9:30 óra
  Helyszín:Hotel Karos SPA Superior, Zalakaros, Alma utca 1.
  Részletek

 • Pályázati felhívása

  A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás értelmében a Rendőrség Tudományos Tanácsa feladata – többek között – a rendőrségi feladatok ellátása során, azok gyakorlatával kapcsolatos új ismeretek szerzése, a meglévő ismeretek alkalmazása, fejlesztése érdekében végzett kutató, alkotó, tudományszervezői és pályázathirdetési tevékenység színvonalának emelése.
  A pályázat postára adásának határideje: 2017. október 15.
  Pályázat felhívás

 • Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig

  A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa kiemelt támogatásával 2017. június 29-én nemzetközi tudományos konferenciát rendezett „Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig” címmel.

  A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán tartott rendezvény célja Szent László király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév jegyében, a rendészettudomány kialakulására és fejlődésére figyelemmel, a közrendet, közbiztonságot érintő veszélyek felismeréséhez, kezeléséhez kapcsolódó tézisek, valamint gyakorlati módszerek tudományos igényű feltárása és megvitatása, továbbá a rendészettudományi gondolkodás formálása volt.

  A rendezvény megnyitójában Dakos József r. dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya méltatta a szervezők elkötelezett és kitartó munkáját, amellyel hozzájárultak a 17 éve tartó konferenciasorozat töretlen sikeréhez, egyúttal hangsúlyozta az illegális migráció elleni fellépés fontosságát is.

  Dr. Gaál Gyula r. ezredes és Dr. Hautzinger Zoltán szerkesztők bemutatták a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények periodika különszámát - a konferencia jubileumi időpontjára tekintettel ismételten kiadott - a 2001. június 26-án megrendezett „A határellenőrzés múltja, jelene és jövője” című első nemzetközi tudományos szimpózium korreferátumait tartalmazó kiadványt.

  Ezután Zámbó Péter ny. r. ezredes vezette plenáris ülés, majd délután öt szekcióülés következett. „A rendészet dimenziói” szekció levezető elnöke Dr. Gaál Gyula r. ezredes, a „Biztonsági kockázatok – rendészeti reakciók” szekciójé Dr. Varga János ny. határőr ezredes, főiskolai tanár, „A jelenkori kriminalisztika igazságkutatási eszközei” szekciójé Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens, a „Modernkori migráció és rendészettudomány” szekciójé Dr. Németh József r. alezredes, míg a „Rendészettörténet és rendészeti kommunikáció” szekciójé Dr. Fórizs Sándor ny. rendőr dandártábornok, egyetemi tanár volt.

  A késő délutánba nyúló magas színvonalú ünnepi konferencián a rendvédelmi szervek, a felsőoktatási intézmények és a civil szervezetek képviseletében másfélszázan vettek részt. A konferencia tudományos értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. számának bemutatóját a szervezők a Magyar Tudomány Ünnepére, 2017. novemberére tervezik.

  Nagy Gábor

 • Vezetői Akadémia 2017

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa szervezésében 2017. május 23-24-én Vezetői Akadémia megrendezésére került sor a balatonföldvári Hotel Jogarban.
  A programot a középvezetői szolgálati beosztást betöltő vezetői kör - megyei rendőrfőkapitány-helyettesek, rendőrkapitányok és szakirányító főosztályvezetők - részvételével szervezték.
  A szakmai rendezvény fő célja volt, hogy a társadalom szereplőivel közvetlen kapcsolatban lévő rendőrségi vezetők olyan - tudósok, közéleti szereplők, szakmai vezetők által tartott - előadásokon vegyenek részt, amelyek segítik a legjobb vezetői gyakorlat kialakulását és fenntartását. A program lehetőséget biztosított továbbá a vezetői munka hatékonyságának növelésére, a szakmai gondolkodás, a szervezet belső kohéziójának erősítésére is.

 • SZENT LÁSZLÓTÓL A MODERNKORI MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

  Szent László király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév jegyében, a rendészettudomány kialakulására és fejlődésére figyelemmel, a közrendet, közbiztonságot érintő veszélyek felismeréséhez, kezeléséhez kapcsolódó tézisek, valamint gyakorlati módszerek tudományos igényű feltárása és megvitatása, a rendészettudományi gondolkodás formálása.
  Részletek

 • Pályázati felhívása

  A Belügyminisztérium 2016-ban az egységes európai bűnüldözési képzés – European Law Enforcement Training Scheme megvalósítására meghirdetett pályázatára a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint konzorciumi tagok pályázatot nyújtottak be, amely a Belügyminisztérium részéről támogatásban részesült.

  Részletek

 • Pályázati felhívása

  Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, mely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására .
  A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2017. május 31.
  Pályázat felhívás

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-án Dr. Németh József PhD. r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.

  Dr. Németh József elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány beszédében elismerte a tudományos tanács 2016. évben végzett munkáját. Hangsúlyozta, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja a Tanács tevékenységét, a szervezett konferenciák magas színvonalúak voltak és hozzájárultak a rendőrség magasfokú társadalmi elismertségéhez. Az idei év kiemelt kutatási témáihoz kérte felvenni a kiberbűnözés, az illegális migráció, a közlekedésbiztonság, valamint az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztését, kutatását.

  Dr. Németh József elnök beszámolójában elmondta, hogy az RTT a 2016. évi tevékenységét eredményesen végezte, számos konferenciát szervezett és támogatott. A kutatások terén a hazai kutatások mellett az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben - a Tanács kezdeményezésére, és koordinálásával – részt vesz az ORFK. Bejelentette, hogy Rendőrségi Szemle címmel tudományos folyóirat alapítását kezdeményezi, ami lektorált, ISSN számmal és szerkesztőbizottsággal rendelkezik majd.

  Az ülésen Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület tagja ismertette a Rendészettudományi Kar eredményeit, valamint a jövőbeli terveket. Elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem öt éves lett, valamint a Víztudományi Kar létrehozásával a karok száma ötre bővült. Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott arról, hogy a Belügyi Tudományos Tanács digitális biztonság témában munkacsoportot alapít, a kutatás végén e-tananyag készül. Hozzászólásában méltatta a Rendőrség Tudományos Tanácsa elmúlt időszakban végzett tevékenységét, megköszönte az ORFK vezetésének a belügyi tudományos tevékenység támogatását.

  Prof. Dr. Kerezsi Klára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájának vezetője bemutatta doktori iskolát, annak képzési rendszerét és a megalakulás körülményeit. Tájékoztatójában említést tett a rendészettudományi doktori képzés fontosságáról és szükségességéről, majd együttműködési javaslatot fogalmazott meg a tudományos tanáccsal közös kutatásokra vonatkozóan.

  Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2017. évi munkaterv elfogadását, amelyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.

 • Konferencia felhívás

  A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2017. június 29-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett SZENT LÁSZLÓTÓL A MODERNKORI MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYIG címmel
  Részletek

 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívása

  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre.
  A 2017/2018. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatos információk az egyetem honlapján a következő link alatt olvasható:
  doktori felvételi
  Budapest, 2017. február 14.

  Tisztelettel:
  Dr. Németh József r. alezredes rendőrségi főtanácsos
  Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök

 • A határrendészettől a rendészettudományig

  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára Pintér Sándor belügyminiszter nevében is köszöntötte a megjelenteket A határrendészettől a rendészettudományig – 15 éves a Szent László napi nemzetközi tudományos konferencia-sorozat című jubileumi konferencia tudományos értékeit megörökítő, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVII. számának nyilvános, ünnepi bemutatóján a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban.

  A vezérőrnagy fontosnak tartja a tradíciók ápolását, elmondta, hogy a tizenöt évvel ezelőtt indult konferenciasorozat azzal a céllal jött létre, hogy kezdetben a hadtudományon belül, később önálló tudományos társaság keretében külön diszciplínaként foglalkozzon a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos specifikus ismeretekkel. Tudományos fórumot, előadói és publikációs lehetőséget kínál mindazok számára, akik a szakmai gyakorlati kérdések mellett vagy azokon túl, elméleti igényességgel fordulnak a rendészet elmélete, az egyes szakrendészetek hasznosíthatósága felé. A rendészettudományi kutatók egyik legalapvetőbb munkájának, zászlóshajónak tekinti ezt a kötetet.

  Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője az európai rendészeti doktori képzésről beszélt. A rendészettudományt rendkívül izgalmasnak területnek tartja, hiszen folyamatos változásban van. Kerezsi Klára a biztonságról is beszélt, melynek szavatolása során a rendészet több szereplő által gyakorolt tevékenységgé változik. Felhívta a figyelmet az együttműködés fontosságára. A biztonsághoz való jogról, a szolgáltatás és az állami hatalomgyakorlás egymáshoz való viszonyáról beszélt. Elmondta, hogy a rendőri munka alapvetően a közösséggel felépített és hatékonyan működő kapcsolatrendszert jelent. A professzor úgy véli, hogy azok a rendőrök, akiknek pszichológiai, szociológiai, vagy más felsőoktatásban oktatott diszciplínával kapcsolatos tapasztalatai vannak, előnyt jelenthet számukra a munkájuk során. Végezetül megosztotta a jelenlévőkkel a Rendészettudományi Doktori Iskola doktori programját, legfőbb jellemzőit. A Magyar Rendészettudományi Társaság és a Magyar Hadtudományi Társaság Pécsi Szakcsoportjának a nevében Dr. Gaál Gyula és Dr. Hautzinger Zoltán szerkesztők mutatták be a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVII. számát.

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Tömegkezelés és alapjogvédelem

  „A Magyar Rendőrség komoly erőfeszítéseket tett a tömegkezelési gyakorlatának megújítására, ma már európai szintű tömegkezelési gyakorlatot alkalmazunk” – hangsúlyozta Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a Rendőrség Tudományos Tanácsa által a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Nemzetközi Oktatási Központban megrendezett Tömegkezelés és alapjogvédelem című tudományos szakmai konferencián. Majd hozzátette: „A tömegkezelés a Készenléti Rendőrség szolgálati feladatai közé tartozik. A labdarúgó mérkőzések hangsúlyossá teszik a tömegkezelés kérdését.”

  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, az MRTT főtitkára, a konferencia levezető elnöke felidézte, hogy 1987-ben találkozott először a tömegkezelés gyakorlatával. Elmondta, hogy a joggyakorlat önmagában képes alakítani a valós gyakorlatot.

  A békés gyülekezéshez való jogról beszélt az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese, megbízott elnöke. Az Alkotmánybíróság számos döntést hozott a témában. A szükségesség és arányosság, valamint a gyülekezési szabadság kiemelt szerepét és azt hangsúlyozta, hogy az emberi jogok védelme az állam elsőrendű kötelezettsége.

  Új kihívásokról, a tömeges előállításokról, a konfliktust kereső résztvevőkről, egy helyszínre bejelentett, ellentétes célú demonstrációkról beszélt Dr. Nagy Miklós Imre r. ezredes, a Készenléti Rendőrség rendészeti igazgatója. Elmondta, hogy a rendőrség fő feladata az állampolgárok békés gyülekezési jogának a biztosítása, szükség esetén annak segítése.

  Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, a Kúria bírája a bírói jogértelmezés határait vázolta fel előadásában, majd a bejelentés és feloszlatás anyagi jogi és eljárásjogi kérdéseit vette számba. A demokratikus tömegkezelés alapelveiről, a tömegkezelési kultúrát befolyásoló tényezőkről beszélt Less Ferenc r. alezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ főosztályvezetője. „A gyülekezési törvény a békés rendszerváltás szimbólumának is nevezhető” – hangsúlyozta Dr. Orbán Endre, az Alkotmánybíróság tanácsadója, aki a 2000-es éveket az agresszió évtizedének nevezte.

  Dr. Hajas Barnabás, a PPKE JÁK egyetemi docense, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője a gyülekezési jog korlátairól, a rendezvényfelosztatás és a tömegoszlatás közötti különbségtételről beszélt előadásában.

  Szó volt még a rendbiztosi tevékenység szerepéről, rendészetről, tömegkezelésről, integritásról, a törvényhozó, a végrehajtó és a bíráskodó szerepéről a tömegkezelés területén.

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Tizenöt éve a rendészettudomány szolgálatában

  „A rend iránti igény a rendészettudomány felértékelődését hozza magával”- hangsúlyozta Dakos József r. dandártábornok, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának Pécsi Szakcsoportja által tizenötödik alkalommal megrendezett „A határrendészettől a rendészettudományig” elnevezésű Szent László napi nemzetközi tudományos konferenciasorozaton, a Pécsi Tudományegyetemen. A dandártábornok a kezdetektől részt vesz a konferencián, a szervezésért köszönetet mondott Zámbó Péter r. ezredesnek, Dr. Gaál Gyula r. ezredesnek és Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docensnek, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének -akik a rendezvény levezető elnökeiként működtek közre-, hogy példaértékű tudományszervezési gyakorlatot valósítottak meg. A konferencia fővédnöke, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter gondolatait Zámbó Péter tolmácsolta a jelenlévők számára: „A biztonság, közbiztonság megteremtése, fenntartása a közjó kiteljesítésének feltétele, amelyért elsősorban az állam a felelős. Számunkra a felelősség azt jelenti, hogy feladatainkat jogállami keretek között, szakmailag felkészülten, hatékonyan hajtsuk végre. Céljaink elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tudományos tevékenységre és a széleskörű együttműködésre.” A belügyminiszter hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” megismertetését, folyamatos elemzést és hatékony reagálási javaslatok megfogalmazását várja el a rendészet kutatóitól, hiszen a „rendészetet nagyfokú összetettség, új kihívások és hirtelen változások jellemzik”.

  „A világban alapvetően rend van, azonban ha a hiányát átéljük, megerősödik a vágy a közösségben a rend megteremtése iránt”- hangsúlyozta Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök. Majd a cselekvő ember és a rend viszonyáról, a társadalmi rendről és a szolgálatról beszélt. Véleménye szerint a közjó előmozdításához együttműködésre van szükség. „A kozmosz jelenti a létezők összességét, a rend harmóniáját, melyhez a törvények segítséget nyújtanak.” A megyéspüspök felhívta a figyelmet a törvények betartására és betarttatására, az egyén felelős szabadságára, hiszen „a rend akkor valósulhat meg, ha az egyénnek a cselekvés lehetőségét megadjuk. A bizalmon alapuló tekintély képes előmozdítani egy közösség rend utáni vágyát. Bármelyik sérül, egy közösség nehezen működtethető.”

  Dr. Bakondi György miniszterelnöki megbízott a migráció aktuális kérdéseit vette számba előadásában. Elmondta, hogy a világ nagy folyamataiból, az érdekcsoportok küzdelmeiből Európa sem tudott kimaradni. Tavaly 104 országból érkeztek illegális határátlépők, akik minden együttműködést megtagadtak a rendvédelmi szervektől. 2015-ben Magyarország területére négyszázezren, az Európai Unió területére másfél millióan érkeztek. Majd nemzetközi kötelezettségről, menekültekről és migránsokról beszélt. Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden partnerországgal szolidáris.

  A biztonsági összefüggések vonatkozásában közbiztonsági, nemzetbiztonsági, politikai, társadalmi, gazdasági, közegészségügyi, demográfiai hatásokat vett számba. Úgy véli, a Schengen 2.0. reformjavaslat a közös európai menekültügyi rendszert korrigálhatja.

  „A jogszabályokból az állandóság, a kiszámíthatóság, egyfajta zsinórmérték hiányzik”- fogalmazta meg kritikai észrevételeit Dr. Kiss László, az MTA doktora, korábbi alkotmánybíró Szabad belátás, szabad közigazgatás a rendészet gyakorlásában című, rendkívül informatív előadásában.

  A kriminalisztikáról, mint „a bűnügyi sakkjátszma tudományáról” beszélt Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatója. „Az igazi kriminalisztika a bűnfelderítésről szól, a nyomozás tudománya intuíciókra is épül. Forró nyomon mindig nagyobb a siker esélye, váratlansága letaglózhatja az ellenfelet.” Majd a kriminalisztika piramis modelljét szemléletesen bemutatta a jelenlévők számára. „Mindig az a kérdés, hogy sikerült-e az összes kriminalisztikai fő kérdésre gyorsan, szakszerűen, tisztességesen zajmentes, tiszta választ adni. Aki a kriminalisztika hét fő kérdésére a középjátékban nem tudja a választ, a mérkőzést nem tudja megnyerni”- összegezte gondolatait az egyetemi docens.

  „A jogrend felett a rendészet őrködhet, az erkölcs fölött azonban nem, csupán megfogalmazhatja az erkölcsi szabályt”- hangoztatta Dr. Finszter Géza professor emeritus, az MTA doktora, majd arról beszélt, hogy a rendészettudomány dolga az, hogy képes legyen ellentmondásmentesen beilleszkedni egy alkotmányos jogállam rendszerébe.

  Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, egyetemi tanár előadásában arra kereste a választ, hogy van-e olyan törvény, amely meghatározza a rendészet működését. Úgy véli, minden dolgot rendszerben kell szemlélni. „A rendészet a társadalom terméke”.

  A magyar rendészettudomány evolúciójáról beszélt Dr. Balla Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Irk Ferenc, professor emeritus, az MTA doktora pedig ökológiai kockázatok megjelenését vette számba a rendészettudomány vonatkozásában, ismertette a kriminológia egyik irányzatát, a zöldkriminológiát.

  Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja A titkosszolgálatok és a rendészettudomány című előadásában a tudományos és technikai hírszerzés területeit ismertette, beszélt a tudósok és a kutatások védelméről, a magyar állambiztonsági szervek védelmi tevékenységéről, tudományos munkájáról. Elmondta, hogy a szovjet hírszerzés számára kiemelten fontos volt a tudományos-technikai felderítés.

  A migráció formáinak számbavétele során Dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár elmondta, hogy Magyarország az illegális migrációt elutasítja, a legális migrációt elfogadja, ahogyan az Európai Unió is, hiszen védelemben kell részesíteni, akik védelemre szorulnak. 391 ezer fő lépte át illegálisan a határainkat, a tömeges bevándorlás az egész Európai Uniót érintette. Beszélt a határellenőrzésről, a Schengeni határokról, az Európai Migrációs Stratégiáról is. Az államtitkár megosztotta a jelenlévőkkel azt is, hogy feladatként jelentkezik az embercsempészek elleni fellépés, a kiváltó okok megszüntetése, a tranzit országokkal együttműködés, a külső határellenőrzés visszaszerzése.

  A rendezvényen Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja és Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornokot 65. születésnapja alkalmából A toll sokszor erősebb, mint a kard című rendészettudományi tanulmánykötettel köszöntötte, mely a tanítványainak, pályatársainak, barátainak, tisztelőinek értekezéseit tartalmazza. A könyv tisztelgés Fórizs professzor impozáns életműve előtt, amely rendkívül gazdag életútját, végtelen szerénységét, szakmai alázatát, a tudomány művelésében tanúsított odaadását, fáradhatatlanságát tükrözi.

  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára záró gondolataiban elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt indult konferenciasorozat azzal a céllal jött létre, hogy kezdetben a hadtudományon belül, később önálló tudományos társaság keretében külön diszciplínaként foglalkozzon a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos specifikus ismeretekkel. Tudományos fórumot, előadói és publikációs lehetőséget kínál mindazok számára, akik a szakmai gyakorlati kérdések mellett vagy azokon túl, elméleti igényességgel fordulnak a rendészet elmélete, az egyes szakrendészetek hasznosíthatósága felé. A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények következő számában olvashatóak.

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • „Az akadémia a tudás fellegvára”

  „A rendezvény célja, hogy erősítsük a szervezetünk kohézióját” – fogalmazott Dr. Németh József PhD. r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke a Balatonföldváron szervezett Vezetői Akadémián.

  Dr. Piros Attila r. dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője hangsúlyozta, hogy a vezetés a legrégebbi művészet, tudomány, a vezető működteti és fejleszti a saját szervezetét, melyhez a jog csak uralmat ad, a tudás hatalmat, az akadémia pedig a tudás fellegvára.

  Új típusú biztonsági fenyegetésekről beszélt Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese. Felhívta a figyelmet az éghajlatváltozásra, a fogyatkozó erőforrásokra. A migráció vonatkozásában elmondta, hogy a világon több mint száz helyen van kerítés, amely határokat véd, vagy határokat zár le. „ A terrorizmus a polgárokon gyakorolt szándékos, módszeres erőszak, melynek során 2014-ben tizennyolc ezren vesztették életüket.”
  Dr. Hegyaljai Mátyás a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára a tömeges migráció kezelésének kormányzati tapasztalatait vette számba előadásában. „104 különböző állampolgárságú személy jött be az elmúlt évben, ennyi országban viszont nincs konfliktuszóna, csupán egy jobb élet reményében érkeznek hozzánk.”

  A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei című könyvet Prof. Dr. Sallai János és Dr. Ritecz György szerzők mutatták be. A szerzők emlékeztettek: a legális migráció megháromszorozódott, már a 240 millió főt is meghaladja. A 22 milliós szír lakosságból 4 millióan hagyták el az országot. „A világon közel 20 millió menekült él, az emberiség 1, 1 milliárd lakosa nem jut jelenleg elegendő vízhez.”

  Dr. Dsupin Ottó r. dandártábornok, az ORFK ROKK igazgatója szerint a válságot a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelni. Felidézte, hogy jelenleg 38 fő szolgál polgári válságkezelő missziókban. A dandártábornok szerint a globális világban aligha beszélhetünk helyi biztonságról.

  Prof. Dr. Korinek László akadémikus szerint egy nagy korszak zárult le Katona Géza, Déri Pál és Kertész Imre halálával, egy olyan korszak, amely hetven évig tartott. „Kilencven éves lenne idén Kertész Imre ny. r. dandártábornok, aki a BSZKI alapítója volt” - hangoztatta az MTA rendes tagja, majd elmondta, hogy értelmiségi családba született, szép tudományos pályaívet írt le. A háború éveit követően orvosi egyetemre jelentkezett, végül jogász lett. 1953-tól rendszeresen publikált, mindvégig távol tartotta magát a szélsőségektől, független, autonóm gondolkodó, értelmiségi maradt élete végéig.

  Rendészettudományi kutatásairól beszélt Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, különös tekintettel a rendőri jelenlétről a hátrányos helyzetű településeken. Elmondta, hogy a legnagyobb létszámmal rendelkező rendőrség sorába tartozunk az EU-ban, az ötödik helyet foglaljuk el a “rendőrsűrűség” szempontjából. A rendőri jelenlét a szubjektív biztonságérzetet növeli. “Biztonságot ugyanakkor csak az a rendőr tud garantálni, aki maga is biztonságban van.”

  Prof. Dr. Herke Csongor egyetemi tanár a büntetőeljárás gyorsítását, egyszerűsítését jelölte meg az új büntetőeljárási törvény fő céljaiként. Majd beszélt az elektronikus kapcsolattartás fő szabályairól, a kényszerintézkedésekről.

  “A büntetőeljárási törvény kodifikációs szempontból dinamikus törvény és konfliktusos” - hangsúlyozta Dr. Miskolczi Barna, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa. Elmondta, hogy 1700 normát érintettek az eddigi módosítások, ezért a novelláris módosítás nem vezetett volna eredményre. A tisztességes eljárást egy abszolút mércének tartja Dr. Miskolczi Barna. Szelei Pál r. ezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályának a vezetője a nyomozás időtartamának kontrollálásáról beszélt, a bűnjelkezelés új alapokra helyezéséről, hangsúlyozta, hogy az ügyek hatvan százaléka négy hónapon belül befejeződik. “A nyomozás akkor fejeződik be időben, ha van benne egy ügyészi, vagy egy szigorú parancsnoki kontroll.” Felidézte: a távmeghallgatás jogintézményével összefüggésben a szervezet 54 ezer olyan eljárási cselekményt végzett, amelyet az egyik hatóság megkeresésére egy másik hatóság végzett el, melyekből 40 ezer tanúkihallgatásra irányult.

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség parancsnoka szerint az a legjobb gyakorlat, ami adott helyen, adott kihívásoknak megfelelően a legnagyobb eredményeket hozza. “Nincs kiszámíthatóság és állandóság a tömeges méretű illegális migrációban, ahogyan nincsenek időbeli és mennyiségi korlátok sem.”

  A parancsnoki fórumot követően az akadémia második napján szó volt még – többek között- az egyéni és szervezeti teljesítményértékelésről, az igazságügyi szakértésről és a tisztjelölti jogállás bevezetéséről a rendészettudományi képzésben, melyről Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese fogalmazta meg gondolatait. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár levezető elnökként működött közre.

  A rendezvényen Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke számára Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 50. születésnapja alkalmából dísztőrt adományozott, melyet Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség parancsnoka adott át.

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Pécsi jubileumi konferencia programja

  A 2016. június 23-án Pécsett megrendezésre kerülő " A határrendészettől a rendészettudományig – 15 éves a Szent László napi nemzetközi tudományos konferenciasorozat" című konferencia részletes programja a itt található.

 • „A biztonság alapvető szükségletünk” – Konferencia a turizmus biztonságáról

  „Az emberiség nagy vívmányai között is megkülönböztetett szerepe van az emberek szabad mozgásának. E jog gyakorlásának fontos természete a turizmus” - hangsúlyozta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, levezető elnök az I. Turizmus és biztonság nemzetközi konferencián, a nagykanizsai Pannon Egyetemen. Majd Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, a konferencia fővédnökének a szavait tolmácsolta: „Amikor a turizmus és a biztonság közös tartalmát keressük, elsődlegesen a turisták, az utazók szabadidejüket lakóhelyükön kívül keresők biztonságára gondolunk, azonban nem feledkezhetünk meg azokról a bűnös szándékokról sem, amelyek célpontnak tekintik a turizmust, mint iparágat, annak minden részelemét. Napjainkban a felfokozott migráció és a vele együtt járó megfélemlítő erejű gyilkos terrorizmus kedvelt célpontjává vált a turizmus is, ezért fontos, hogy e kihívásra tudományosan is megalapozott válaszokat adhassunk.”

  Dr. Tálas Péter, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja új típusú biztonsági kihívásokat elemzett. Úgy véli, 1990-től a biztonság nemzetköziesült, globálissá vált. Napjainkban, új dimenzióban és új szereplőkkel jelent meg. „A tradicionális biztonsági kihívások a 20. században is jelen voltak, most új helyeken, új módokon, arculatot váltva jelennek meg.

  Valóban új kihívásként jelentkezett a kiberbiztonság. A biztonsági kihívások komplexebbek, többszereplősek lettek, nemzetköziesednek, szélsőségesen mediatizáltak, hiszen a média nagyobb mértékben képes befolyásolni szubjektív biztonságfelfogásunkat, fenyegetettség percepciónkat.” Tálas Péter szerint három nagy, új típusú biztonsági kihívás fenyegeti a turizmust és a hozzá kapcsolódó iparágakat: a gazdasági recesszió, a kiberbűnözés és a terrorizmus.

  „A biztonság alapvető része a turisztikai kínálatnak. 2001 óta 40 fegyveres cselekmény történt, amely részben vagy egészben turisták ellen irányult. Ha nincs biztonság, nincsenek turisták, rendkívül komoly értéket képvisel a világ harmadik legfontosabb ágazata, a turizmus, mely 10 %-kal járul hozzá a világ GDP-jéhez” - hangsúlyozta Fodor Olivér, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője. Emlékeztetett: a tavalyi évben a magyar kereskedelmi szálláshelyeken 25 millió vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, ahol 17%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, ami a világátlag közel négyszerese.

  Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség aspektusából mutatta be a turizmust és a biztonságot. Elmondta, hogy az idegenforgalmi szezon közbiztonságának megteremtése érdekében a rendőrség már 25 éve mindent megtesz a megfelelő biztonság garantálásáért. A biztonság területén a feladatok végrehajtásáért húsz állami és civil szervezet, mindezek munkájának összehangolásáért pedig a rendőrség felel. „Fontosnak tartom, hogy a biztonság kérdéséről a tudomány képviselőivel közösen gondolkodjunk”- hangsúlyozta a vezérőrnagy. Majd a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Dr. Hatala József turizmusról, biztonságról és bűnmegelőzésről beszélt.

  „A biztonság alapvető szükségletünk, a turizmus a béke egyik motorja” - jelentette ki Dr. Ernszt Ildikó egyetemi docens.

  Két szekcióban is tartottak előadást az RTK oktatói, Dr. Mátyás Szabolcs, Dr. Szabó Csaba és Dr. Székely Zoltán. A rendezvényt a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza és a Magyar Rendészettudományi Társaság szervezte.

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Nemzetközi konferencia Körmenden

  2016. április 20-án Körmenden a Batthyány Kulturális Örökség Központban a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola közös szervezésében nemzetközi konferencia került megtartásra "Együtt a bűnmegelőzésben" címmel. A konferencia levezető elnöke dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. A konferencia résztvevőit Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott és Bebes István Körmend város polgármestere köszöntötték.
  "A bűnmegelőzés a társadalom közügye" címmel dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a rendőrségi bűnmegelőzési programokról dr. Szelei Pál r. ezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője, a német rendőrség bűnmegelőzési rendszeréről és gyakorlatáról Viktoria Jerke asszony, a Német Szövetségi és Tartományi Rendőri Bűnmegelőzési Központ munkatársa, Szlovénia bűnmegelőzési rendszeréről és gyakorlatáról mag. Franc Virtič a maribori rendőr igazgatóság főfelügyelője, Ausztria bűnmegelőzési gyakorlatáról a fiatalkorúak körében Werner Gamauf a Burgenlandi Tartományi Rendőri Igazgatóság főfelügyelője, az önkormányzatok bűnmegelőzési feladatairól a Vas megyei gyakorlatról Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, "A polgárőrök a biztonságos Magyarországért" címmel dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, "A kommunikáció szerepe a bűnmegelőzésben" címmel dr. Garamvölgyi László ny. r. dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója tartott előadást. A konferencia keretében került megnyitásra "A bűnmegelőzés a fiatalok szemével" című rajz és grafiti kiállítás. A három kategóriában meghirdetett pályázat első három helyezettje díjazásban részesült, melyeket a konferenciát követő állófogadáson adtak át. A díjátadást megelőzően a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola tanulói népdallal és néptánccal kedveskedtek a megjelent vendégeknek. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel a regionális és megyei állami és rendészeti szervek képviselői, a dunántúli megyei rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési szakemberei, a szlovén és az osztrák rendőrség képviselői, a régió megyei polgárőr szövetségeinek, és közterület-felügyeleteinek vezetői, a társ rendészeti szakközépiskolák igazgatói.

 • PhD (doktori) képzési ösztöndíj pályázat

  A hagyományokhoz híven a Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére a 2016/17-os tanévre. Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.

  A pályázat benyújtásának határideje 2016. szeptember 09.

  Részletek

 • Publikációs felhívás

  A Belügyi Tudományos Tanács "Biztonsági kihívások a 21. században" címmel tanulmánykötetet jelentet meg 2016. novemberében. A Tanács a témával kapcsolatos tanulmányok és gyakorlati kutatási eredmények bemutatása céljából publikációs pályázatot hirdet.
  Részletek

 • Emlékkonferenciát rendeztek Kertész Imre tiszteletére

  „Kertész Imre kiváló szakember és tudós volt, 28 éven keresztül vezette a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet jogelőd intézményét” - hangsúlyozta Dr. Nagy Gábor, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) igazgatója a Kertész Imre születésének 90. évfordulója alkalmából, a BSZKI és a Rendőrség Tudományos Tanácsa által megrendezett tudományos emlékkonferencián az Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában, melyen a napokban elhunyt Dr. Katona Géza ny. r. dandártábornokra egy perces néma felállással emlékeztek a jelenlévők. Az igazgató elmondta, hogy Kertész Imre tudományos munkásságának teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be. Majd személyes emlékeit idézte fel, hiszen 1987-ben ő vette fel szakértőjelöltnek az intézetbe.

  A Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke, Dr. Németh József r. alezredes rendkívül fontosnak tartja a gyökereket, a múltat felidéző gondolatokat, mely az emlékkonferencia témájául szolgál. Köszöntőjében elmondta, hogy az országos rendőrfőkapitány iránymutatásának megfelelően meghatározták a tudományszervezés irányait, a tudományos eredményeikkel segítik az ORFK-ban folyó munkát.

  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének a tagja, a rendezvény levezető elnöke emlékeztetett: „Nem volt könnyű abban az időben tudományt művelni, amikor az új gazdasági mechanizmus új szellemiséget hozott, ebben az időszakban Kertész Imre a materialista megközelítéseket helyezte előtérbe, akinek az indíttatására a munkatársai képezni tudták a következő generációkat, jegyzetek és oktatófilmek készültek, melyek a rendőrök hétköznapjaiba is beépültek

  A konferencia egyik felkért előadója, a néhai Katona Géza felesége, Katona Gézáné ny. r. ezredes férjére a Kertész Imre búcsúztatóján egykor elhangzott verssel emlékezett. Elmondta, hogy Kertész Imre és Katona Géza életpályája, tudományos munkássága rendkívül sok területen összefonódott. Felidézte, hogy vegyészmérnök hallgatóként 1957 őszén ismerte meg Moszkvában, 1963-ban az ő közreműködésével került a Bűnügyi Technikai Osztályra, abban az időben olyan fejlesztések történtek, amelyek meghaladták az akkori kor kriminalisztikai vívmányait. Megteremtette a jelenlegi szakértői intézetnek a bázisát. Katona Gézáné az egyik legkiválóbb vezetőnek tartotta Kertész Imrét, a szakterületek jelenlegi fejlődése pedig büszkeséggel tölti el.

  Prof. Dr. Korinek László akadémikus szerint egy nagy korszak zárult le Katona Géza, Déri Pál és Kertész Imre halálával, egy olyan korszak, amely hetven évig tartott. Életinterjút készített Dr. Kertész Imre címzetes egyetemi tanárral, ny. r. dandártábornokkal, aki értelmiségi családba született. A háború éveit követően orvosi egyetemre jelentkezett, végül jogász lett. 1953-tól rendszeresen publikált, mindvégig távol tartotta magát a szélsőségektől, független, autonóm gondolkodó, értelmiségi maradt élete végéig.

  Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanárnak, az MTA doktorának a dandártábornok elmondta, hogy „nehéz volt a rendőrségen értelmiséginek lenni”. Azt tapasztalta, hogy tudományosan megalapozott szaktudással bírt, hatalmas szellemi munkát végzett, mindig örömmel publikált. „A magyarországi kriminalisztika sokat köszönhet neki és Kertész Imre is sokat köszönhet a kriminalisztikának, hiszen rátalált egy olyan tudományra, melyben a természettudomány a társadalomtudománnyal ötvöződik. Igazi értéket talált, amelyből sokat merített és fejlesztett”- hangsúlyozta a professzor.

  A biológia-kémia szakon diplomát szerzett Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzséber r. ezredes, az RTK tanszékvezető egyetemi tanára életében is fontos szerepet játszott Kertész Imre, neki köszönheti, hogy szakértő lett, pozitív kisugárzású, nyugodt, higgadt, intelligens embernek tartotta: „Tőle tanultam meg, hogy mit jelent szakértőnek lenni. A minőségre törekvés mindig is elvárása volt. Hatalmas életművet hagyott hátra és egy remek szakértői gárdát. Büszke lenne a jelenlegi BSZKI-ra, amely világszínvonalúvá vált, miközben megőrizte a szellemiségét - fejezte be gondolatait a tanszékvezető.”

  Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Határokon átnyúló informatikai fejlesztés

  „A nemzetközi együttműködés meghatározó eleme az egyetemi minőségnek”- hangsúlyozta Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese a Ludovikán megrendezett nemzetközi DESTRIERO workshopon, ahol felvázolta a nemzetközi pályázati lehetőségek szerepét az NKE tudományos tevékenységében. A rendezvény fő témájául egy olyan új generációs helyzetértékelő és döntéstámogató eszköz létrehozására irányuló kutatás szolgált, amely a katasztrófák következményeinek felszámolásában, az infrastruktúra gyors és költséghatékony helyreállításában és a szükséges mentesítésben nyújt majd segítséget.

  Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a workshop levezető elnöke szerint a program egy olyan gyakorlati alkalmazást hív életre, amelyre nagy szükség mutatkozik, ugyanis az együttműködés a tudományterületek között nem kapott elég figyelmet az utóbbi időben. Az NKE Fenntartói Testület tagja kiemelte, hogy a program érinti az informatikát, a rendészettudományt, a hadtudományt, a közigazgatás-tudományt, az államtudományt és a társadalomtudományokat. Negyvenöt évet felölelő belügyminisztériumi tapasztalatai alapján megállapította, hogy azok a projektjek voltak igazán sikeresek, amelyekben az eljárásrendek, módszerek megismerése következményeként a magyar szabályozás nemzetközivé válhatott. Janza Frigyes beszélt az április közepén esedékes közös közszolgálati gyakorlatról is, amelynek során katasztrófahelyzetek modellezésében működnek közre az egyetem négy karának oktatói és hallgatói.

  Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok az egyetem életében meghatározó jelentőségű fejlesztési dokumentumokat mutatta be előadásában. Az NKE tudományos rektorhelyettese elmondta, hogy az Intézményfejlesztési Terv jelöli ki az egyetem fejlődési irányát. „Az együttműködés egyetemként minden dolgozó és hallgató fejlesztési javaslatát figyelembe vesszük”- hangsúlyozta. Hozzátette: „a mai világban hibás döntés bezárkózni a felsőoktatási térbe és csak a saját diszciplínákat kutatni. A színvonalas oktatás egyik fokmérője az új kutatási eredmények megjelenítése a tananyagokban és a katedrán. Az NKE vezetése a kezdetektől keresi a nemzetközi együttműködési lehetőségeket, ugyanis a nemzetközi jelleg lételeme az egyetemi minőségnek.” A kutatásfejlesztési elképzelésekről elmondta, hogy több lépcsős szűrőn mennek keresztül, az új minőségbiztosítási rendszer alkalmas lesz arra, hogy az egyetem számára oktatási szempontból is értékes kutatások forráshoz jussanak. Az együttműködés egyetemének nevezte az NKE-t, számos olyan kutatási területről számolt be, melyet az egyetem kutatói nem tudnak önállóan végezni és olyanokról is, amelyek minden hivatásrendet érintenek: kibervédelem, migráció, katasztrófák elleni védekezés.

  A DESTRIERO projektet és rendszert a Lengyelországból érkező Łukasz Szklarski és Elena Francioni mutatták be. Mindketten hangsúlyozták, hogy az NKE által nyújtott szaktudásra nagy szükségük van, ezért a kutatási projektbe NKE-s szakértők delegálását kérték. Elsőként a Rendőrség Tudományos Tanácsa kapott meghívást a DESTRIERO nevű Európai Uniós pályázati konzorciumtól, akik a Horizont 2020 Európai Uniós kutatás-fejlesztési projekthez kerestek külsős rendvédelmi partnereket és felkérték a Magyar Rendőrség szakembereit résztvevőnek, hogy rendvédelmi szempontból teszteljék és értékeljék a kifejlesztett rendszert, a kidolgozott megoldásokat.

  Az új generációs helyzetértékelő és döntéstámogató eszköz egy könnyen kezelhető számítástechnikai felületen keresztül tenné lehetővé a résztvevő állami szervek és civil szervezetek számára, hogy tevékenységüket összehangolják, a tervezett tevékenységük tartalmáról, helyéről és idejéről egymást tájékoztassák, a rendelkezésükre álló információt a többi együttműködővel gyorsan megoszthassák, így az erőforrások hatékony felhasználásában nyújt majd nagy segítséget.

  A DESTRIERO projektben és más pályázatokban részvétel tapasztalatairól dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, a Rendészettudományi Kar tanársegédje számolt be. Előadást tartott még Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető, BM OKF KI Koordinációs Főosztály vezetője, a BM OKF Tudományos Tanácsának alelnöke, Dr. Szele Tamás r. alezredes, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Európai Támogatások Osztály osztályvezetője és Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának (RTT) elnöke

  Forrás: http://www.uni-nke.hu
  Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 • Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre, a 2016/17 tanévben először adódik lehetőség a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) való felvételre.
  Pályázati felhívás
  Jelentkezési lap

 • Felhívás nemzetközi tudományos konferenciára

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kommunikáció Munkabizottságának közreműködésével nemzetközi tudományos konferenciát szervez.
  Részletek

 • Felhívás pécsi konferenciára

  A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2016. június 23-án nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett.
  Részletek

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-án dr. Németh József r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Részletek

 • Pályázati felhívás 2016.

  A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH), valamint a BÁH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.
  Pályázati felhívás

 • Pécsi könyvbemutató

  A Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai címmel 2015. június 25-én megrendezett nemzetközi tudományos konferencia értékeinek megörökítése céljából összeállított kötet ünnepi könyvbemutatójára került sor 2015. november 27-én. A Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezett rendezvényre a Pécsi Egyházmegye impozánsan felújított Magtár Látogatóközpontjának konferenciatermében került sor.
  A könyvbemutató levezető elnöke Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. Megnyitójában az évek során hagyománnyá váló konferenciasorozat szakmaiságának méltatása mellett, rámutatott a világi és a vallási diszciplínák kapcsolatrendszerére, a tudományok társadalmi helyzetére, megítélésére. A megnyitó után Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök dikciója következett, aki a „jó”, illetve a közjó megjelenésére, társadalmi rendező szerepére hívta fel az egybegyűltek figyelmét.
  Kiemelte a bizalom és a tekintély viszonyának kapcsolatát, illetve hangsúlyozta, hogy a különböző tudományoknak antropológiai választ kell adniuk arra a kérdésre, hogy milyen hatással vannak az emberre. Az előadás után a kötet szerkesztői Dr. Gaál Gyula r. ezredes a Rendőrség Tudományos Tanácsának alelnöke és Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar megbízott dékánhelyettese bemutatták az új kiadványt, majd köszönetet mondtak a kötet támogatóinak. Ezt követően Szalontai Csongor Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közbiztonsági referense átadta a szerkesztőknek Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének elismerését. A rendezvényt a Püspöki Palota és a Bazilika megtekintése zárta.
  Nagy Gábor

 • „Szakértők és bűnügyi technikusok a XXI. századi rendőrségi nyomozásokban” című tudományos, szakmai konferencia

  A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet a Rendőrség Tudományos Tanácsával közösen a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete közreműködésével 2015. november 19-én - a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - konferenciát szervezett az Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában.
  A konferencia célja volt, hogy - a Magyar Tudományos Akadémia belügyi fejezet Tudománynapi rendezvénysorozata keretében - bemutassa a rendészettudomány gyakorlati aspektusából, a rendőrségi nyomozásokban résztvevő szakértők és bűnügyi technikusok tevékenységét.
  Részletek

 • Szakmai rendezvény

  Tisztelettel invitálunk minden érdeklődőt az NKE RTK Szent György Szakkollégium, valamint az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály közös szakmai rendezvényére, melynek témája: PÉNZMOSÁS - AVAGY "PISZKOS" PÉNZ AZ ILLEGÁLISTÓL A LEGÁLISIG
  Részletek

 • Nemzetközi tudományos konferencia

  "MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI" című nemzetközi tudományos konferenciára szóló meghívó
  Részletek

 • A tudományos szakmai konferenciára

  RA Rendőrség Tudományos Tanácsa, a NKE-RTK Határrendészeti Tanszék és a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat tisztelettel meghívja Önt „A tömeges méretű illegális migráció rendészeti kezelése” című tudományos szakmai konferenciára. Részletek

 • A rendészeti korrupciót kutatják

  Rendészeti korrupció-ellenes kutatócsoport alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Rendőrség Tudományos Tanácsa és az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhelye által létrehozott szervezet az állam korrupció-ellenes tevékenységét és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktató-kutató munkáját is erősítheti.
  A rendészeti szakma és a társadalom elvárása is, hogy egyre hatékonyabb legyen a korrupció elleni küzdelem. Ennek kutatására hozott létre április 14-én egy állandó szakmai fórumot a Rendőrség Tudományos Tanácsa és az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhelye. Az együttműködés egyik fontos célja, hogy a képzésbe is bekerüljön a rendészeti korrupció elleni küzdelem. A kutatócsoport alakuló ülésén Németh József alezredes elmondta: a Rendőrség Tudományos Tanácsa tavaly nyáron alakult meg. A szervezet elnöke szólt az eddigi tevékenységükről, amelynek része a korrupció elleni küzdelem is, ennek egyfajta eredményét jelentik a témakörben született tudományos dolgozatok. A kutatócsoport felállítása kapcsán megjegyezte: az eddigi rendészeti korrupcióellenes kutatásokat összegezni kell, és ebből lehet egy új programot kidolgozni.
  A rendezvényen részt vett Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy is, aki szerint a korrupció kutatása nagyon fontos, de egyben nagyon nehéz feladat is. Az NKE Fenntartói Testületének tagja szólt azokról a modern pszichológia által kidolgozott technikákról, amelyek segítségével ma már 90 százalék fölötti pontossággal lehet azonosítani a korrupciós hajlamot. A vezérőrnagy szerint ezekbe a kutatásokba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is bekapcsolódhat, a hamarosan felálló magatartástudományi intézete révén. Janza Frigyes megjegyezte azt is, hogy a korrupció elleni küzdelmet nem lehet csak tudományos alapon kezelni, hanem nélkülözhetetlenek a hétköznapi, szakmai tapasztalatok is.
  Christián László, az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője szólt arról, hogy a most létrejövő kutatócsoportban a fiatal kutatóktól a rendőrtábornokokig, a kriminológustól a büntetés végrehajtásban dolgozó pszichológusig számos szakember vesz részt. A munka során összegyűjtik a rendészeti korrupcióval kapcsolatos korábbi kutatásokat, létrehoznak egy átfogó forrásjegyzéket, majd megalkotnak egy problématérképet. Ezek figyelembevételével szeretnének egy korrupció-ellenes programot kidolgozni, amelyben kiemelt szerepet szánnak az oktatásnak, nevelésnek is. Az egyetemi docens szerint érdemes megvizsgálni azt is, hogyan működnek együtt a korrupció elleni küzdelemben az állam erre felhatalmazott szervei és el lehetne gondolkozni a civil szervezetek bevonásán is. Christián László szerint nélkülözhetetlen a kutatási módszertan bővítése a külföldi példák figyelembevételével.
  A rendészeti korrupció-ellenes kutatócsoport a tervek szerint évente két alkalommal tart majd ülést. A csoport munkájában résztvevők először javaslatot tesznek a kutatási területekre, majd kisebb teamekben kezdik el a kutatói tevékenységet. A Rendészetelméleti Kutatóműhely honlapján elérhetőek lesznek majd a korábbi, és a munkacsoport által kimunkált anyagok, eredmények.
  Forrás: Nemzeti Közszölgálati Egyetem - Szöveg: Szöőr Ádám

 • Konferencia

  A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja által szervezett, a MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI címmel tartandó tudományos konferenciához tartozó felhívást.
  Részletek

 • Újjáalakult a Rendőrség Tudományos Tanácsa

  A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás alapján Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnökének vezetésével 2014. június 11-én tartotta alakuló ülését a Rendőrség megújult Tudományos Tanácsa Papp Károly r. altábornagy országos rendőrfőkapitány részvételével. A grémium a rendőrség kutató-, alkotó- és tudományszervezői tevékenységét tervező, koordináló, a szervezést irányító, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete, amely egyben kiemelt (stratégiai jellegű) kérdéskörökben az országos rendőrfőkapitány tanácsadó testülete. Alaprendeltetése a rendészettudomány eredményeinek a gyakorlatban történő alkalmazásának elősegítése, a rendőrségi feladatok ellátásához kapcsolódó új kutatások koordinálása és szervezése, a meglévő ismeretek alkalmazása, fejlesztése érdekében kutató, alkotó, tudományszervezői és pályázathirdetési tevékenység színvonalas végzése. Az ülésen a tizenöt fős testület elfogadta az ügyrendet és az éves munkatervet, egyben alelnöknek választotta Dr. Gaál Gyula r. alezredest a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjét.

 • Könyvbemutató

  A Magyar Rendészettudományi Társaság gondozásában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával, Dr. Gaál Gyula r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa alelnöke és Dr. Hautzinger Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi docense szerkesztésében megjelent a „Rendészettudományi gondolatok – Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából” című ünnepi kötet. A kiadvány méltó emléket kíván állítani a 2004. május 24-én a Belügyminisztérium Duna-palotájában száztizenhat alapító tag által „közfelkiáltással” létrehozott Magyar Rendészettudományi Társaság megalakulásának. A társaság deklarált célja és feladata az egyes szakterületek tudományos ismereteinek fejlesztése, az egyes rendészeti feladatok tudományos vizsgálata, a rendészettudományi élet hagyományainak felkutatása, ápolása, a szakmai egység és az együvé tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése. A rendészettudomány művelői által írások születtek a társadalomtudományok és a rendészet kapcsolatáról, a rendészettudomány helyéről, szerepéről, jövőjéről, és nem utolsósorban a Magyar Rendészettudományi Társaság évtizedes történetéről. A jubileumi tanulmányok nemcsak azoknak a figyelmére számíthatnak, akik művelik vagy ápolják a magyar rendészettudományt, hanem mindazok számára is érdekes lehet, akik érdeklődéssel fordulnak a rendészettel összefüggő témák iránt. Ehhez kívánnak hasznos időtöltést és jó olvasást a szerkesztők.