Köszöntő

sjfoto.jpg Tisztelt MTA Rendészeti Albizottság Tagjai!


A május 4-én megtartott tisztújító ülésen engem ért a megtiszteltetés, hogy az albizottság ügyeit Prof. Dr. Karsai Krisztina és Prof. Dr. Pap András László, elnökhelyettesekkel és Dr. Mátyás Szabolcs titkárral tovább vigyük.

Lassan két évtizede lesz annak, hogy a 2003. szeptember 17-én megtartott MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály osztályülésén Szabó András akadémikus „Helyet kér a rendészettudomány” előterjesztésével indítványozta, hogy az osztály fogadja be a rendőrtudományok doktori pályázatait. Ezt követte a rendészettudomány szempontjából kiemelkedő esemény 2012-ben, amikor a MAB 2012/8/III/2/2. (2012. 09. 28.) sz. határozatával a rendészettudományt tudományágként elismerte.

A fentiek tették lehetővé, hogy az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának kezdeményezésére megalakulhatott a Rendészeti Albizottság. E bizottságot elsőként Korinek László akadémikus, majd Finszter Géza professzor urak vezették.

Az eltelt időszakban a rendészettudomány befogadásával lehetőség nyílt a Rendőrtiszti Főiskola egyetemi karrá való átalakulására és a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozására.

Az elmúlt két évtized jelentős hazai és nemzetközi eseményei mind-mind egy sor kihívást jelentett a rendészet, és a rendészettudomány művelői számára. Így például hazánk EU-hoz (Schengeni Egyezményekhez) való csatlakozása, a 2015-ös migrációs válság, az elmúlt év COVOD-19 járványa mind-mind jelentős feladatokat, új veszélyeket és nagy megterhelést jelentettek a rendészet elméleti kutatói és gyakorlati végrehajtó számára egyaránt.

Ugyanakkor a hazai és a nemzetközi rendészet közélet szereplői a modern rendészet kialakulása óta együttműködik a bűnözés elleni fellépésben, és a közrend köznyugalom fenntartásában, amelyre mindig számít a rendészettudomány legújabb elméleti kutatási eredményeire.

Úgy gondolom, hogy elődeink nyomán haladva az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai a következők lesznek:

  • A XXI. századi rendészettudományi kihívásoknak megfelelni, a nemzetközi rendészettudományi kapcsolatokat, együttműködést tovább fejleszteni.
  • A legfontosabb rendészetelméleti fogalmakat, a rendészettudomány határait újra gondolni.
  • Az MTA IX. osztályának a közéletében aktívan részt venni.
  • A COVID-19 járvány elmúlását követően a rendészettudományhoz kapcsolódó tapasztalatokat megvitatni.
  • A rendészettudomány elméleti kutatói és gyakorlati alkalmazói között a párbeszédet, együttműködést fenntartani.

A rendészet, rendészettudomány hazai jeles művelőinek Zsoldos Ignáctól és Karvasy Ágostontól kezdve Rédey Miklós, Dorning Henrik, Concha Győző, Tomcsányi Móric, Nagy Valér, Laky Imre, Tóth József, Szamel Lajos, Katona Géza, Kertész Imre, Déri Pál, és Szabó András művei megalapozták a magyar rendészettudomány szakirodalmát, melynek méltó folytatása a mi elkövetkezendő legfontosabb és megtisztelő feladatunk.

Végezetül mindenki figyelmébe ajánlom Szabó Andráés akadémikus 2003 szeptember 17-én az MTA-n elmondott beszédéből a záró gondolatokat: „A rendészet fontos feladata a professzionális elkötelezettség kibontakoztatása. Ennek alapja a rendészeti ismeretek birtoklása, amit hatékonyan támogathat a rendőri etikai kódex.”

Budapest, 2021.05.06.   
   Prof. Dr Sallai János
MTA RAB elnök