A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának rendezvényei

2016

Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa ez „Dogmatika és praxis – irányok és irányváltások a XXI. század magyar börtönügyében” címmel rendezett tudományos konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.
A rendezvény aktualitását és a helyszínválasztást a Magyar Tudomány Ünnepe, valamint a Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság megalakulása adja, melyhez méltó és patinás környezetet adott a rendezvény helyszínéül szolgáló MTA Nagyterme.

2015

A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 2015. november 17-én rendezte meg, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a „Vonzások és Választások” - Aktuális determinációk napjaink büntetés-végrehajtásában című szakmai kerekasztalt

2014

A Tudomány Ünnepe 2014. évi rendezvénysorozata keretein belül került megrendezésre „A fogvatartottak foglalkoztatásának és társadalmi reintegrációjának új irányai, keretei”című szakmai-tudományos konferencia.

2013

Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a Belügyi Tudományos Tanáccsal együttműködésben 2013. november 5-én szervezett tudományos konferenciát „Korszakváltás a Büntetés-végrehajtásban” címmel

2012

2012. május 15.

„Új gyakorlatok és kihívások a büntetés-végrehajtásban” c. konferencia
Szervezők: Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, Magyar Börtönügyi Társaság, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara

Miskolc

2012. november 15.

Tudományos kutatások és gyakorlati alkalmazásuk a büntetés-végrehajtásban c. szakmai konferencia Szervezők: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar Börtönügyi Társaság, a Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási Szekciója és a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
SzegedA Plenáris ülés kép-, és hanganyagai:

Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos parancsnok: Elnöki megnyitó
This div will be replaced by the JW Player.
Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár: Gondolatok az európai börtönnépességről és a hosszú tartamú szabadságvesztésről.
This div will be replaced by the JW Player.
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, országos parancsnokhelyettes: Önfenntartó börtönök – realitás, vagy utópia?
This div will be replaced by the JW Player.
Dr. Fliegauf Gergely bv. alezredes, főiskolai docens: Pönológiai szemelvények a hetvenes évek amerikai kutatási eredményeiből: mi történt Goffman után?
This div will be replaced by the JW Player.
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok: Az idő rabságában. A hosszú időre ítéltek büntetés-végrehajtásának tapasztalatai a Szegedi Fegyház és Börtönben
This div will be replaced by the JW Player.