LOGO

A Tanács alapfeladata a büntetés-végrehajtás tudományos értékeinek feltárása, annak elősegítése, valamint a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása. Így működése során állást foglal a Bv. Szervezet tudományos tevékenységét érintő kérdésekben, javaslatot tesz a tudományos kutatások irányainak kijelölésére, összesíti a szervezetet érintő tudományos kutatások eredményét, ajánlatot tesz azok hasznosítására.