Köszöntő

Lévay Miklós Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának kezdeményezésére megalakult a Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság (továbbiakban: Albizottság), melyet a Magyar Tudományos Akadémia 2011-ben végrehajtott reformja tett szükségessé. Az Albizottság létrehozása 2015. decemberében történt, majd ezt követően tevékenységét az 503/2016/TT. számú határozat alapján kezdte meg. A testület első elnöke Dr. Vókó György (1946-2021) az MTA doktora volt, aki munkásságával elévülhetetlen érdemeket szerzett az Albizottság életre hívásában és magas színvonalú működtetésében. A testület közel 50 fővel kezdte meg működését, bizonyítva, hogy a büntetés-végrehajtási joggal és a pönológiával foglakozók között a kiváló gyakorlati szakemberek mellett, nagy felkészültségű elméleti munkásságot végző kutatók és oktatók is helyet foglalnak. Az Albizottság tagjai között egyetemi oktatók, a büntetés-végrehajtás személyi állományába tartozók, ügyvédek, ügyészek, bírák valamint aktív és volt alkotmánybírák is megtalálhatóak. A testület tagjait összeköti az elkötelezettség, hogy a büntetés-végrehajtási jog ügyét magas szinten tudományos értékek mentén vigyék előre melyet jól mutat, hogy szinte mindenki, akiknek ma neve, szerepe, múltja van a honi büntetés-végrehajtási jog alakításában tagja az Albizottságnak. Az Albizottság tagsága olyan magas szintű és koncentrált tudás jelenít meg, amely különösen alkalmassá teszi arra is, hogy felkérés esetén, külső véleményező, vagy tanácsadó szervként részt vegyen a szakirányú jogalkotást támogató folyamatokban és aktív részese legyen a tudományos élet fejlesztésének. Fontos feladat a pönológia és a széleskörűen értelmezett börtönügy elveinek és értékeinek propagálása. Ennek érdekében kiadványok készítésében és szakmai-tudományos konferenciák szervezésében való közreműködést vállal az Albizottság, szoros és stratégia együttműködésben a büntetés-végrehajtási szervezettel, az Országos Kriminológiai Intézettel, a Belügyi Tudományos Tanáccsal valamint a társ albizottságokkal, így különösen a Rendészeti Albizottsággal. Kiemelt cél továbbá a büntetés-végrehajtási jog iránt érdeklődő fiatalokkal való kapcsolattartás és munkájuk támogatása. Az Albizottság alapvető küldetésének tekinti a dogmatika és a praxis szintézisének előmozdítását és ezzel a gyakorlatban felmerült problémák megoldásához igyekszik segítséget nyújtani a tudomány eszközeivel.

Az Albizottság közel 50 fővel kezdte meg működését, bizonyítva, hogy a büntetés-végrehajtással foglakozók között a kiváló gyakorlati szakemberek mellett, nagy felkészültségű elméleti munkásságot végző kutatók is helyet foglalnak. Tagjaink között egyetemi oktatók, a büntetés-végrehajtás személyi állományába tartozók, ügyvédek, ügyészek és bírák is megtalálhatóak. Mindannyiukat összeköti az a közös vágy, hogy a büntetés-végrehajtás ügyét magas szinten tudományos értékek mentén vigyék előre.

Vókó György professzor úr halálát követően, 2021. december 8-án a tisztújításra került sor, amelynek eredményeként az Albizottság vezetése az alábbiak szerint alakul:

Elnök: Prof. Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár;
Társelnök: Dr. habil. Pallo József bv. ezredes, egyetemi docens, (korábbi titkár);
Titkár: Dr. Lukács Krisztina PhD

 Prof. Dr. Lévay Miklós
egyetemi tanár
albizottsági elnök